(despre) Juridice

Dispozitive mobile, bancuri, sport, animale de companie, shopping, etc.

(despre) Juridice

Mesaj necititde iuliangrecu » Mie Apr 22, 2015 11:41 am

Un dicționar, din domeniul

http://onoratainstanta.ro/dictionary_te ... 1ed4130000

Legaleză________________________Română

ABATERE
încălcarea dispozițiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevăzută de legi (sau alte norme) și care atrage după sine sancțiuni disciplinare sau contravenționale

ai greșit, frate! încă nu e foarte grav, dacă nu-i spune „infracțiune”

ABROGARE
anularea unei legi sau a unei dispoziții legale și care are ca rezultat scoaterea din vigoare, în tot sau în parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeași valoare juridică sau de o valoare juridică superioară

puf!, gata, nu mai e!

ABȚINERE
situația în care judecătorul, procurorul, grefierul sau expertul care se află într-unul din cazurile de recuzare prevăzute de lege declară aceasta și este înlocuit dacă se constată că nu poate să participe în proces (de ex. este rudă cu una dintre părțile din proces)

se retrage, ca să nu-i zică lumea c-a fost pe nașpa

ABUZ DE DREPT
exercitarea unui drept împotriva scopului lui economic și social, a legii sau regulilor de conduită socială

te folosești de ceva mișto din lege, da' ca să-ți bați joc de ăia

ACCESIUNE
încorporarea materială a unui bun considerat mai puțin important în altul mai important, cu efectul dobândirii dreptului de proprietate asupra primului bun de către proprietarul celui de-al doilea (ex. cumpărătorul unui set de mobilier dobândește și oglinda încorporată în el).

clar e ceva moka, numa' că e cumva neașteptat

ACORD
reprezintă consimțământul la ceva, înțelegerea dintre două sau mai multe părți pentru încheierea unui act juridic

am bătut palma, avem un „deal”

ACT
document elaborat de o autoritate, prin care se atestă un fapt, o obligație, identitatea cuiva

hârtie cu ștampilă și cu semnătură, gen

ACT AUTENTIC
mijlocul de probă din categoria înscrisurilor, care s-a încheiat cu solemnitățile cerute de lege, de către un funcționar public, care are dreptul de a funcționa în locul unde s-a încheiat actul

tot așa, hârtie cu semnătură și ștampilă, da' mai smechera

ACT DE SESIZARE
actul prin care este sesizat organul de urmărire penală sau se dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

cum ar fi plângere la poliție sau la parchet, să-l ia cu duba sau ordin de la judecător;

ACT JURIDIC CIVIL
manifestare de voință cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civil

orice fel de contract, frate!

ACT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ
mijloc de probă din categoria înscrisurilor, încheiat între părți, fără prezența unui funcționar public, dar care cuprinde, pe lângă conținut și semnătura părților, elemente necesare pentru valabilitatea lui

orice ai semnat, mai puțin autografele de la concert

ACTE PREMERGĂTOARE
actele procedurale, efectuate în scopul de a completa informațiile pe care le au organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni

acțiuni ale poliției și procurorilor, nu neapărat hârtii cu semnături, da' tot pe-acolo

ACȚIUNE CIVILĂ
mijlocul legal cel mai important de protejare (prin constrângere judiciară) a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocrotite de lege; posibilitatea reclamantului de a obține recunoașterea sau realizarea dreptului său contestat, încălcat, nerespectat, prin constrângerea judiciară a pârâtului

când dai pe cineva în judecată, posibil chiar statul, poliția, o instituție nașpa; rezultatul e că, data viitoare, poate se gândește de două ori înainte de-a face vreo nefăcută

ACTIUNE CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
mijlocul legal prin care persoana care a suferit o pagubă ca urmare a infracțiunii săvârșite, solicită despăgubiri în vederea reparării pagubei

dacă tot au prins hoțul, vrei să-ți iei și telefonul înapoi, nu?

ACȚIUNE ÎN CONSTATAREA NULITĂȚII ABSOLUTE A UNUI ACT JURIDIC
mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere în justiție desființarea retroactivă a unui act juridic lovit de nulitate absolută (poate fi intentată de oricare din părți, de către procuror și de către orice persoană interesată, oricând, fiind imprescriptibilă)

dacă hârtia aia nu valorează nimic, cer să fie declarată nulă (și pot face asta oricând)

ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE
mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce înaintea instanței conflictul de drepturi născut din încălcarea unei norme, și prin care se solicită constatarea sau realizarea unui drept, fiind condiția necesară ca o instanță să judece

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că-ți câștigi dreptatea

ACȚIUNE ÎN REVENDICARE
acțiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instanței să i se stabilească dreptul de proprietate asupra bunului și să redobândească posesia lui de la cel care îl stăpânește fără drept

dacă era al meu, să mi-l dea înapoi!

ACȚIUNE PENALĂ
mijlocul prevăzut de lege prin care se realizează, în justiție, tragerea la răspunderea penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și pedepsirea acestora, pusă în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege (ordonanța procurorului sau rechizitoriul de trimitere în judecată, dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi) și care constituie mijlocul de sesizare a instanței, în vederea judecății

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că poate merge la pușcărie

ALIBI
dovada sau mijlocul de apărare prin care o persoană dovedește că nu ar fi putut săvârși infracțiunea (de ex. dovedește că se afla în alt loc)

n-am fost io, că nu eram aici

AMENDĂ
sancțiunea administrativă, contravențională, fiscală sau civilă care constă în obligația autorilor unor fapte ilicite, de a plăti o sumă de bani care se face venit la bugetul de stat

nu-i chiar nota de la bar, da' ai greșit, așa că tot e de plătit bani, mă-nțelegi?

AMENDĂ JUDICIARĂ
reprezintă sancțiunea ce se aplică de către organul de urmărire penală prin ordonanță și de instanța de judecată, prin încheiere, persoanei care, în cursul procesului a săvârșit o abatere judiciară dintre cele prevăzute de legea procesuală

dacă n-ai fost cuminte în sala de judecată, dacă ai vorbit urât cu judecătorii, plătești, deh!

AMENDĂ PENALĂ
este pedeapsa principală, alternativă cu pedeapsa închisorii, ce constă în suma de bani pe care este obligat să o plătească cel condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni

decât pârnaie, scapi mai ușor, da' sari cu banu'!

AMNISTIE
act de clemență a puterii legislative (Parlamentul României) prin care se înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită, cauză care înlătură răspunderea penală alături de prescripția răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile și împăcarea părților. Ea se acorda prin lege și, dacă intervine înainte de condamnare, înlătură răspunderea penală, iar dacă intervine după condamnare înlătură și executarea pedepsei, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță, educative și asupra drepturilor persoanei vătămate (nu înlătură acțiunea civilă)

o formă de iertare a infracțiunii—îți dai seama câți o să iasă?, păi n-o să mai avem loc la terase, nenică!

ANULARE
sancțiune civilă ce constă în desființarea retroactivă, prin hotărâre judecătorească, a unui act juridic lovit de nulitate relativă

ca și cum n-ar fi existat

APEL
calea de atac ordinară cu care pot fi atacate toate sentințele, cu excepțiile prevăzute de lege, fiind al doilea grad de jurisdicție asupra fondului cauzei

ăștia au greșit, las' că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

ARESTARE
măsura procesuală luată de judecător în condițiile expres prevăzute de Codul de procedură penală, constând în privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura desfășurarea procesului penal în vederea realizării scopului acestuia

la mititica, până se judecă; după judecată, dacă ești vinovat, te transferă la răcoare, mă-nțelegi?

AUDIERE
act procedural ce constă în ascultarea parților, a martorului, a expertului, pe parcursul procesului în modul și în condițiile prevăzute de lege

ziceți, domnu', vă ascultăm cu interes

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT
principiu juridic potrivit căruia hotărârile judecătorești definitive capătă autoritate (putere) de lucru judecat, nemaiputând fi atacate decât prin căile de atac extraordinare. Hotărârile judecătorești definitive devin executorii și împiedică o noua urmărire pentru aceeași faptă, chiar daca acesteia i s-ar da o nouă încadrare juridică

adică nu vii tu acuma să dai peste cap ce-a hotărât un judecător, da?

BUNĂ CREDINȚĂ
obligația de comportament conform cu regulile de conviețuire, care revine părților la încheierea și executarea unei convenții

cum vrem cu toții, să fie bine, ca să nu fie rău!

BUNE MORAVURI
constituie ansamblul normelor de conduită cu caracter moral, la care legea civilă face uneori trimitere pentru a fi luate în considerare de către instanță, ca un criteriu de apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze sau condițiile contractuale

cum ar fi trebuit să stea lucrurile, ca să fie cu adevărat bine pentru toată lumea, băi, nene!

BUNURI
obiecte cu o valoare economică, în privința cărora se pot constitui drepturi și obligații patrimoniale

bani, bijuterii, tablouri, d-astea...

BUNURI COMUNE
bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soți care, de la data dobândirii lor, sunt bunuri ale ambilor soți. La desfacerea căsătoriei bunurile comune fac obiectul partajului

chiar și separat dacă le-ai cumpărat, tot pe din două sunt și astea!

BUNURI IMOBILE
bunuri care au o așezare fixă, stabilă, care nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără să-și piardă destinația inițială sau identitatea (ex.: terenuri, clădiri)

case, terenuri, apartament la bloc, vilă la munte...

BUNURI MOBILE
bunuri care nu au o așezare fixă, stabile (care poate fi mișcat dintr-un loc în altul prin forța proprie sau cu concursul unei energii străine, fără să-și piardă valoarea economică)

telefoane, mașini, televizoare, frigidere...

CAMERĂ PRELIMINARĂ
etapa procesului penal în care se urmăreşte rezolvarea chestiunilor ce ţin de legalitatea trimiterii în judecată şi de legalitatea administrării probelor, asigurându-se premisele pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond

locul’ ăla ascuns unde judecătorul îl ia la bani marunţi pe procuror

CAPACITATE DE FOLOSINȚĂ
calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi și obligații; aptitudinea generală și abstractă a persoanei juridice de a avea drepturile și obligațiile în concordanță cu scopul avut în vedere la înființarea ei

dacă poți să dai pe cineva în judecată—sau altcineva pe tine

CAUȚIUNE
suma de bani pe care trebuie să o depună inculpatul ca garanție că va respecta obligațiile ce-i revin în timpul liberării provizorii

și dacă te crede judecătorul pe cuvânt, tot tre' să mai dai un ban

CLAUZĂ CONTRACTUALĂ
stipulație inclusă de părți, în virtutea principiului libertății convențiilor, în conținutul contractului lor

ce scrie în contract că ai dreptul să faci ori că te obligi să faci

COMPETENȚĂ
capacitatea dată de lege unei instanțe de a soluționa anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea

COMPETENȚĂ MATERIALĂ
este de două feluri: competența materială funcțională, care se stabilește după felul atribuțiilor jurisdicționale ce revin fiecărei categorii de instanțe și competenta materială procesuală, care se stabilește în raport de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus judecății

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea—după cum s-a întâmplat; după ce anume s-a întâmplat

COMPETENȚĂ TERITORIALĂ
capacitatea unei instanțe de a soluționa anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri, din punct de vedere al teritoriului arondat acesteia prin lege, și care se determină funcție de domiciliul sau sediul părților din cauza dedusă judecății

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea—după locul unde s-a întâmplat

COMPLET DE JUDECATĂ
numărul de judecători prevăzut de lege care participă la judecarea unor categorii de cauze într-un anumit stadiu (trei judecători formează completul de recurs, doi judecători formează completul de apel, un judecător de obicei, formează completul de prima instanță)

echipă de judecători care lucrează împreună

CONFLICT DE COMPETENȚĂ
situație apărută atunci când două sau mai multe organe judiciare se consideră competente în a soluționa o cauză (conflict pozitiv) sau atunci când două sau mai multe organe judiciare se consideră necompetente să o soluționeze (conflict negativ)

ia să vedem, ai dreptul să judeci tu chestiunea asta?, sau altă instanță?

CONFLICT DE INTERESE
un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal

și-n căruță și-n teleguță nu se poate!

CONTENCIOS ADMINISTRATIV
litigiu/conflict între orice persoană şi un organ al administraţiei publice

când te judeci cu statul

CONTRAVENIENT
persoană fizică sau juridică vinovată de săvârșirea unei contravenții

când ai greșit și ești pe cale să-ți iei amenda

CONTRAVENȚIE
faptă de un pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legile speciale civile

greșeala pentru care, foarte probabil, o să-ți iei amenda

CORUPȚIE
abuzul puterii (de decizie) încredințate, cu scopul de a obține un beneficiu personal (pentru sine sau pentru altul); definiția cuprinde infracțiunile de dare și luare de mită, cumpărare și trafic de influență, foloase necuvenite, respectiv mai multe forme de abuz în serviciu și conflict de interse

când șpăgarul îți cere de la obraz; când primește șpaga, chiar dacă n-a cerut-o; când ia o șpagă că știe pe cineva care te rezolvă; când își trage singur șpaga, dintr-un conflict de interese

CREANȚĂ
dreptul creditorului de a pretinde de la debitorul său să dea, să facă sau să nu facă ceva

dreptul de-a încasa o datorie

CREDITOR
persoană fizică sau juridică titulară a unui drept de creanță (care a dat bani cu împrumut sau care are de primit o datorie de orice natură)

cel de la care ai luat pe datorie

CULPĂ
formă a vinovăției, mai puțin gravă decât intenția, și care presupune că făptuitorul nu a prevăzut rezultatul faptei sale deși trebuia, sau putea să îl prevadă

ups, nu mi-am dat seama!

DEBIT
datorie pe care o are o persoană (debitor) la o altă persoană (creditor)

datorie

DEBITOR
persoană fizică sau juridică care datorează creditorului mărfuri, sume de bani sau alte bunuri

datornic

DENUNȚ
încunoștințarea făcută în fața organelor prevăzute de lege de către o persoană fizică sau juridică despre săvârșirea unei infracțiuni

când „ciripește” careva sau e unul supărat rău pe tovarăși

DISJUNGERE
operațiunea prin care o parte a unei cauze se desparte de restul ei, pentru a fi judecată separat, fie ca sancțiune procedurală a depunerii ei peste termen, fie ca o necesitate rezultată din mersul dezbaterilor

cum se mănâncă un elefant?—bucățică cu bucățică; tot așa și un proces mai complicat

DREPT CIVIL
secția specializată a instanței se ocupă de soluționarea conflictelor care privesc valori personale, între persoane (avere sau moștenire, reputație și divorț, interese de afaceri sau fructificarea proprietății intelectuale);

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV
secția specializată a instanței se ocupă de soluționarea conflictelor care privesc valori de conviețuire, legate de aplicarea legii de către instituții, deci conflicte între persoane și autorități (acte, decizii administrative, protejarea sau fructificarea unor drepturi sau obligații ale persoanei față de instituții și viceversa);

DREPT PENAL
secția specializată a instanței se ocupă de soluționarea conflictelor care privesc valori ale statului, așa încât se judecă statul (prin procurorii de la parchete) cu infractorii (cei care atentează la viața, proprietatea, sănătatea unei persoane, la siguranța și ordinea publică a tuturor, la bunul mers al instituțiilor, în beneficiul cetățenilor).

DREPT DE PREEMPȚIUNE
drept de care se bucură cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai mulți cumpărători

un fel de premiant—cine n-ar vrea să fie tot timpul primul, eh?

DREPT DE PROPRIETATE
drept fundamental al omului ce permite acestuia să posede, să folosească și să dispună de un lucru

dacă e al meu, fac ce vreau cu el!

FĂPTUITOR
persoana față de care nu s-a început urmărirea penală, fiind doar o persoană cu privire la care există doar bănuiala comiterii unei infracțiuni, atâta timp cât nu s-a efectuat nici un act de procedură, în etapa actelor premergătoare

ceva mai mult decât suspect, încă nu chiar învinuit

GAJ
contract accesoriu în temeiul căruia debitorul sau o terță persoană remite creditorului sau unui terț, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei obligații

garanție

GRAȚIERE
măsură de clemență acordată individual de Președintele României, prin decret, sau colectiv de către Parlament, prin lege; constă fie în iertarea condamnatului de executarea pedepsei, în tot sau în parte, fie în comutarea pedepsei într-una mai ușoară

o formă de iertare a pedepsei

IMPRESCRIPTIBIL
calitate a unui drept sau a unei acțiuni de a se putea exercita sau invoca oricând, indiferent de perioada de timp care a trecut de la nașterea dreptului

nemuritor, gen (dar numai despre drepturi, nu și despre oameni)

INCULPAT
calitate pe care o primește cel care a săvârșit infracțiunea prin punerea în mișcare a acțiunii penale, devenind parte în proces, cu absolut toate consecințele legate de această calitate (drepturi și obligații procesuale)

învinuitul deja trimis în judecată

INCOMPATIBILITATE
împrejurare în care se afla judecătorul, procurorul, grefierul sau expertul și care îl împiedică, fiindu-i interzis prin lege să participe la judecarea cauzei (de ex. judecătorul care a pronunțat o hotărâre într-o cauză nu poate lua parte la judecata aceleiași cauze în apel sau în recurs și nici în caz de rejudecare după casare)

și-n căruță și-n teleguță nu se poate!

INDICE DE ATACABILITATE
proporţia de hotărâri atacate din numărul de hotărâri soluţionate

Ia sa vedem! Ţi-ai făcut bine treaba?

INDICE DE CASARE (sau DESFIINȚARE)
Proporţia de hotărâri casate/desfiinţate din numărul de hotărâri atacate

aoleu, p-astea le-am greşit!

INDICE DE ÎNCĂRCARE
numărul de dosare aferent fiecărui judecător lucrător al unei instanțe împărţit la mediana încărcăturii aferente schemei maximale de judecători alocați la nivelul acestei instanțe

of, cât am de muncă!

INDICE DE OPERATIVITATE
numărul de dosare soluţionate de instanţă împărţit la numărul de dosare aflate pe stocul instanţei.

cât de bine merge treaba

INFRACȚIUNE
fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o

când ai încălcat legea penală

INFRACȚIUNE FLAGRANTĂ
infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire

când te-au prins/văzut încălcând legea penală

INFRACȚIUNE CONTINUĂ
infracțiunea care se prelungește în timp în mod natural după momentul consumării ei

când nu-ți mai ajunge să tot încalci legea penală

INSTANȚĂ
instituție a sistemului de justiție în care lucrează judecătorii care împart dreptatea; clădirea în care funcționează această instituție (judecătorie, tribunal, curte de apel, curtea supremă)

INSTIGATOR
persoana care cu intenție, determină pe o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală

combinator, băgător de fitile, idei, zâzanie

INTENȚIE
formă a vinovăției care presupune că făptuitorul a prevăzut rezultatul faptei sale și a acceptat producerea lui

da, dom'e, așa am vrut io!

IRESPONSABILITATE
starea de incapacitate psiho-fizică a unei persoane care nu poate să-și dea seama de semnificația socială a acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu poate fi stăpână pe ele

nu-nțelege, nu-și dă seama pe ce lume trăiește

ÎNVINUIT
persoana față de care s-a început urmărirea penală, dar mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale, față de care pot fi administrate probe și pot fi luate măsuri procesuale. Un învinuit poate fi reținut de organul de cercetare penală pe o durată de cel mult 24 de ore

făptuitorul, chiar înainte de-a deveni inculpat

JUDECATĂ ÎN APEL
reprezintă a doua etapă a fazei procesuale a judecății după judecarea în primă instanță și înaintea judecării în recurs, în care instanța de apel, superioară în grad, verifică legalitatea și temeinicia sentinței pronunțate în primă instanță pe baza materialelor din dosarul cauzei și a oricăror probe noi ce i se aduc

procesul prin care vrei să dovedești c-ai fost nedreptățit la fond

JUDECATĂ ÎN FOND
sau judecata în primă instanță este prima etapă procesuală și cunoaște trei faze: faza scrisă pregătitoare (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea și cererea reconvențională, fixarea primului termen etc.), faza judecații propriu-zise și pronunțarea sentinței

procesul din prima instanță, când dai piept prima oară cu justiția

LEGITIMĂ APĂRARE
cauză de nepedepsire ce presupune săvârșirea infracțiunii pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva făptuitorului, a altuia sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public

situație cu care „te scoți,” să te ierte de faptă și pedeapsă

MANDAT
contractul în temeiul căruia o persoană numită mandant, împuternicește pe o altă persoană, numită mandatar, să încheie în numele ei și pentru ea anumite acte juridice

reprezentare, procură

MANDAT DE ARESTARE
decizie juridică pentru arestarea unei persoane dată în urmărire penală sau pentru executarea unei sancțiuni privative de libertate

luați-l!

MARTOR
persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cadrul procesului

știe, dom'e, a văzut cu ochii lui!

MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
modalitate de plată, prin zile de muncă, a contravalorii unor pedepse care pot fi exprimate în bani, iar nicio altă formă de pedeapsă (mai aspră) nu este necesară pentru îndreptarea comportamentului sancționat

muncă neplătită, da' te scapă de mititica

NERETROACTIVITATEA LEGII PENALE
principiu potrivit căruia legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite nu erau prevăzute ca infracțiuni

dacă nu era lege, nu putea fi nici vinovăție

NULITATE
sancțiune care constă în lipsirea actului juridic civil de efectele sale firești, întrucât acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispozițiilor legale imperative sau cu încălcarea condițiilor de validitate ale actului respectiv

ca și cum n-ar fi existat

PARTAJ
mod specific de realizare a ieșirii din indiviziune, pe baza convenției părților sau pe cale judecătorească

împărțire/împărțeală

PARTE CIVILĂ
partea vătămată care exercită acțiunea civilă pentru repararea pagubei în cadrul procesului penal

de obicei, victima—dar și familia sau colegii de serviciu, după caz

PARTE VĂTĂMATĂ
persoană fizică (sau juridică) care a suferit o pagubă materială sau morală în urma săvârșirii de către altcineva a unei infracțiuni

de obicei, victima (vezi și acțiunea civilă în procesul penal)

PEDEAPSĂ
măsura de constrângere luată împotriva celui vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și mijoc de reeducare a condamnatului

închisoare, muncă în folosul comunității, amendă, mustrare

PEDEPSE COMPLEMENTARE
măsuri de constrângere menite să completeze represiunea instituită prin pedeapsa principală

când nu poți candida în alegeri, dacă ești deja sau ai fost în închisoare

PERCHEZIȚIE
procedeu de investigație folosit atunci când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris, care are legătura cu rezolvarea cauzei, tăgăduiește existența sau deținerea acestora și care constă în căutarea acelor dovezi

când se răscolește casa, mașina sau computerul ori telefonul, pentru a găsi ce-ai ascuns

PERSOANĂ RESPONSABILĂ CIVILMENTE
persoana chemată în procesul penal să răspundă potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului

părinte, șef de tură la serviciu, profesor, director (vezi și acțiunea civilă în procesul penal)

PLÂNGERE
cerere, act prin care se face sesizarea unui organ de jurisdicție în vederea exercitării controlului asupra unui act al administrației de stat ori a refuzului unui organ de a-și îndeplini atribuțiile legale

când „te spune” cineva

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ
cerere prin care contravenientul contestă în fața instanței legalitatea și/sau temeinicia procesului verbal de contravenție încheiat de organul constatator

eu mergeam cu 50 la oră, dar radarul nu era calibrat la standard european, onorată instanță!

PLÂNGERE PENALĂ
cerere prin care partea vătămată sesizează un organ de jurisdicție cu privire la săvârșirea unei infracțiuni

când „te toarnă” cineva la poliție sau la parchet

PROBĂ
orice element de fapt care servește la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei

dovadă

RECIDIVĂ
constă în săvârșirea din nou a unei infracțiuni de către o persoană care anterior a mai fost condamnată definitiv pentru o altă infracțiune

când nu te poți abține și mai calci o dată pe bec

RECHIZITORIU
act procesual prin care procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului şi pune în mişcare acţiunea penală, în cazul în care aceasta nu fusese pusă în mişcare. Dacă acţiunea penală fusese pusă în mişcare prin ordonanţă, rechizitoriul cuprinde numai dispoziţia de trimitere în judecată. Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei

când s-a finalizat urmărirea penală și începe procesul pentru dovedirea vinovăției infractorului

RECURS
cale extraordinară de atac în care instanța de recurs, superioară în grad, verifică conformitatea hotararii atacate cu regulile de drept aplicabile (alte căi extraordinare de atac sunt contestația în anulare și revizuirea)

modalitate prin care poți corecta o hotărâre judecătorească pe care o consideri nedreaptă

RECUZARE
situația în care partea solicită înlocuirea judecătorului sau procurorului, grefierului, expertului pe care îl consideră incompatibil să participe în proces, cunoscând că se află într- unul din cazurile prevăzute de lege (de ex. este rudă cu una dintre părțile din proces) în care imparțialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială

ce faci când ți se pare că-i și-n căruță, și-n teleguță, deci nu poate fi obiectiv (vezi și abținere)

REZILIERE
desființarea cu efect retroactiv a contractului cu executare succesivă, la cererea unei părți ca urmare a neexecutării culpabile a prestației asumată de către cealaltă parte

ca și când de azi incolo nu mai există

REZOLUȚIUNE
desființarea cu efect retroactiv a contractului cu executare imediată, la cererea unei părți ca urmare a neexecutării culpabile a prestației asumată de către cealaltă parte

ca și când contractul n-ar fi existat

SUSPECT
persoana bănuită ca posibil autor al unei infracțiuni; urmează să fie interogată, poate fi reținută, e obligată să răspundă convocării și să participe la actele procedurale ale procurorului

posibil nevinovat, posibil făptuitor, vedem noi!

STRĂMUTARE
instituția prin care o anumită cauză este luată din competenta unei instanțe și este dată spre soluționare unei alte instanțe de același grad, din motive expres prevăzute de lege (bănuială legitimă sau siguranță publică)

mutarea procesului la altă instanță

TERMEN
un interval de timp în care organele judiciare sau persoanele interesate pot să-și exercite drepturile sau obligațiile procesuale

timp/durată/dată

TERMEN ÎN CUNOȘTINȚĂ
data fixată de organul de jurisdicție competent pentru soluționarea unei cauze, comunicată direct uneia sau unora dintre părți, în condițiile prevăzute de lege, care face ca partea sau părțile respective să aibă obligația de a se prezenta la judecată fără a mai fi citate la termenele următoare

dată despre care nu te poți preface că nu știai

TRANZACȚIE
contract prin care părțile termină un proces început ori preîntâmpină un proces ce poate să se nască, făcându-și concesii reciproce

acord, înțelegere

VACANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ
perioada în care se efectuează concediile de odihnă cuvenite personalului instanțelor, și nu se desfășoară ședințe de judecată, cu excepția cauzelor în materie penală cu arestați, a cererilor pentru obligațiile de întreținere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, conform legii

și judecătorii au concediu

VALIDITATE
calitate a unui act juridic de a întruni toate condițiile și de a produce toate efectele prevăzute de lege

dacă e bun, complet și frumos în ochii legii

VICII ASCUNSE
defectele sau deficientele calitative ale bunului vândut, închiriat, sau ale lucrărilor executate, care, existând în momentul predării bunului nu au fost cunoscute de către dobânditor și nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obișnuite de verificare sau recepție și care fac ca bunul sa nu poată fi întrebuințat conform destinației sale ori îi micșorează posibilitățile de întrebuințare în așa măsura încât se poate presupune că dobânditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimțit să plătească prețul contractual stabilit dacă l-ar fi cunoscut

defecte—despre lucruri

VICII DE CONSIMȚĂMÂNT
împrejurări de fapt care afectează libertatea exprimării voinței juridice sau caracterul ei conștient la încheierea unui act juridic și care dau dreptul persoanei în cauză să ceară anularea acestuia(de ex. eroarea, dolul, violența și, în condițiile legii, leziunea)

defecte—despre voința sau dorința omului

VINOVĂȚIE
una din trăsăturile esențiale ale infracțiunii, constă în atitudinea conștiinței subiectului infracțiunii față de fapta și față de rezultatul faptei sale și există când fapta ce prezintă pericol social este săvârșită cu intenție sau din culpă

când înțelegi ce s-a întâmplat, din cauza ta
-Esti gay? -Nu. De ce? -Te-am văzut vorbind cu un gay. -Nu sunt nici retardat și totuși vorbesc cu tine
Avatar utilizator
iuliangrecu
Super Fan Thassos
 
Mesaje: 4279
Membru din: Lun Ian 05, 2015 3:52 pm
Has thanked: 15232 times
Been thanked: 11236 times

Re: (despre) Juridice

Mesaj necititde HHR » Dum Apr 26, 2015 5:12 pm

Textul de lege ce sanctiona violul, in perioada domnitorului Nicolae Mavrocordat:
“Celui ce va fi prins cu stromeleagul invartosat primprejurul partilor fatatoare ale muierii i se va taia scarbavnicul madular, intru vesnica lui nefolosinta.”

Textul de lege ce sanctiona violul, in perioada domnitorului Stefan cel Mare:
“Velcare sau velcine va indrazni a se napusti asupra tinerelor fete cu shtrumeleagul invartoshat, predepsit va fi de lege prin taierea scarbavnicului madular si aruncarea lui la retze”
HHR
Consilier
 
Mesaje: 6358
Membru din: Lun Iun 30, 2014 3:28 pm
Has thanked: 13959 times
Been thanked: 17391 times

Re: (despre) Juridice

Mesaj necititde April » Lun Apr 27, 2015 12:16 am

asa, si acum cum e textul?!
Castrarea chimică a violatorilor?!
Avatar utilizator
April
Admin
 
Mesaje: 10301
Membru din: Mie Ian 08, 2014 12:42 pm
Localitate: Bucuresti
Has thanked: 24920 times
Been thanked: 25096 times

Re: (despre) Juridice

Mesaj necititde HHR » Lun Apr 27, 2015 7:21 am

Art.218 si urmat ncp: http://e-juridic.manager.ro/articole/in ... 14447.html
Cu castrarea chimica hmmm ... probabil exista o gramada de discutii cu argumente pro si contra, unele rationale, altele fanteziste.Au existat, in ultimii ani, cel putin doua proiecte legislative in sensul asta. Nu am auzit sa fi trecut vreunul ...
HHR
Consilier
 
Mesaje: 6358
Membru din: Lun Iun 30, 2014 3:28 pm
Has thanked: 13959 times
Been thanked: 17391 times

Re: (despre) Juridice

Mesaj necititde iuliangrecu » Joi Iul 16, 2015 2:24 pm

Guvernul a aprobat eliminarea stampilei pentru firme si PFA

Guvernul a adoptat (15.07.2015) un proiect de ordonanta care prevede, printre altele, eliminarea obligativitatii folosirii stampilei pentru documentele depuse la institutiile si autoritatile statului, se arata intr-un comunicat remis redactiei noastre.

Vizate de aceasta masura sunt atat persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, cat si entitatile fara personalitate juridica. "Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice", scrie in documentul (pdf) amintit, care a fost initiat de Ministerul Finantelor si a fost lansat in dezbatere publica vinerea trecuta.

Pe deasupra, stampila nu va mai trebui aplicata nici pe documentele emise in relatia dintre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si entitatile fara personalitate juridica.

Concret, atunci cand actul normativ aprobat de Guvern va intra in vigoare, toate prevederile legale ce impun aplicarea stampilei de catre aceste categorii de persoane si entitati vor fi abrogate.

In nota de fundamentare (pdf) a propunerii, initiatorii arata ca, desi legislatia primara nu impune utilizarea stampilei, exista o anumita uzanta in folosirea acesteia. Plus ca, in legislatia secundara, sunt anumite prevederi in baza carora stampila este necesara pentru documentele depuse la autoritatile statului.

"In prezent, desi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislatiei primare care sa instituie obligatia pentru persoane fizice autorizate, liber profesionisti, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica de a utiliza stampila in relatia cu autoritatile sau institutiile publice sau in relatiile dintre acestea, totusi exista o anumita uzanta in utilizarea stampilei. De asemenea, exista si legislatie secundara care impune aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autoritati publice", scrie in document.

In alta ordine de idei, initiatorii au subliniat ca persoanele juridice de drept public vor fi obligate in continuare sa aplice stampila pe documentele pe care le emit.

Atentie! Deoarece dispozitiile fac parte dintr-o propunere de ordonanta aprobata de Executiv, aplicarea acestora este conditionata doar de publicarea in Monitorul Oficial. Practic, prevederile vor intra in vigoare si se pot aplica in trei zile de la publicarea actului normativ.

Firmele se identifica, potrivit Legii nr. 31/1990, prin denumire, numar de inregistrare in registrul comertului si cod unic de inregistrare (CUI), insa nu prin stampila. In plus, asa cum ne-a spus anul trecut avocata Myra Cimpean, firmele nu au impusa o forma, o marime a stampilei sau o culoare a tusului folosit.

Reglementari privind forma si marimea stampilei exista numai pentru profesiile liberale (notari, avocati, medici), pentru institutiile statului si in cazurile in care actele juridice pot fi anulate in lipsa aplicarii acesteia.

Bogdan Timofti, partener la Bordianu si Asociatii, ne-a explicat tot in 2014 ca nu este nicio prevedere in legislatia societatilor care sa faca referire la obligatia firmelor de a aplica o stampila pe propriile documente, indiferent de natura acestora. "Mai mult, stim cu totii ca, de la data intrarii in Uniunea Europeana, obligativitatea stampilarii facturilor emise de societati a fost eliminata", a spus acesta.

Totusi, exista si unele exceptii, cum ar fi regulamentele Comisiei Europene din domeniul vamal, care impun aplicarea stampilei pe documentele societatii (inclusiv pe factura). Totodata, Bogdan Timofti a mentionat ca exista anumite tipuri de formulare -- anexe la actele normative emise de Guvern -- care trebuie transmise in format electronic sau in "format de hartie cu stampila si semnatura reprezentantului legal al societatii". Astfel, specialistul a punctat ca aplicarea stampilei este necesara mai degraba in relatia cu institutiile si autoritatile statului decat in alte situatii.

http://www.avocatnet.ro/content/article ... plica.html
-Esti gay? -Nu. De ce? -Te-am văzut vorbind cu un gay. -Nu sunt nici retardat și totuși vorbesc cu tine
Avatar utilizator
iuliangrecu
Super Fan Thassos
 
Mesaje: 4279
Membru din: Lun Ian 05, 2015 3:52 pm
Has thanked: 15232 times
Been thanked: 11236 times

Re: (despre) Juridice

Mesaj necititde iuliangrecu » Vin Iun 22, 2018 8:58 am

De la 20 iulie 2018 intra in vigoare noua valabilitate de 10 ani, pt pașapoartele simple electronice!

"potrivit Legii nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018."

http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege ... 01748.html
-Esti gay? -Nu. De ce? -Te-am văzut vorbind cu un gay. -Nu sunt nici retardat și totuși vorbesc cu tine
Avatar utilizator
iuliangrecu
Super Fan Thassos
 
Mesaje: 4279
Membru din: Lun Ian 05, 2015 3:52 pm
Has thanked: 15232 times
Been thanked: 11236 times


Înapoi la Diverse

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori


evomag.ro
elefant.ro
vivre.ro
notino.ro